Rada Doktorantów SDNS

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

W skład Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych wchodzą:

•             PRZEWODNICZĄCY: mgr Kewin K. Bach

•             WICEPRZEWODNICZĄCY: mgr Łukasz Sowul

•             WICEPRZEWODNICZĄCY: mgr Tomasz Zalewski

•             mgr Maciej Alimowski

•            mgr Piotr Betkowski

•             mgr Mark Narbut

•             mgr Jesicca Nowak