Potoniec Katarzyna

mgr Katarzyna Potoniec

E-mail  k.potoniec@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-0536-9398
Temat rozprawy doktorskiejEmpowerment społeczności migrackich w Białymstoku
Promotorprof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Promotor pomocniczydr Anna Młynarczuk – Sokołowska
Wydział
Katedra/Zakład
Wydział Nauk o Edukacji
Konsultacje –
Działalność naukowa doktoranta
A.   Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowych
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie) –
C2. Udział (granty zakończone) –
D. Inna aktywność naukowa
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta