Organy działające przy RUSD

Organy działające przy Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów

Przy Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów od 2020 roku działają trzy komisje. Komisja Wyborcza, ds. Nauki i Komisja ds. Kultury i Promocji.

Komisja Wyborcza przeprowadza wybory we wszystkich jednostkach samorządu i dba o ich prawidłowy przebieg a także stwierdza ważność wyborów.

Komisja ds. Nauki analizuje obowiązujące przepisy, rekonstruuje regulaminy, opracowuje zasady w przydzielaniu dofinansowań, opiniuje wnioski o przyznanie dofinansowań na działalności naukowe.

Komisja ds. Kultury i Promocji zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych w ramach samorządu, promuje konkursy o dofinansowania naukowe, promuje samorząd, sporządza ankiety na temat jakości kształcenia, dba o zapewnianie doktorantom wszystkich potrzebnych zasobów.

Przewodniczący ww. Komisji:

mgr Dorota Haponiuk– Komisja Wyborcza

mgr Dariusz Kiejza– Komisja ds. Nauki

mgr Patrycja Wilczewska– Komisja ds. Kultury i Promocji