Nowak Jessica Kristin

Imię i nazwisko doktoranta: Jessica Kristin Nowak
E-mail (w domenie UwB): j.k.nowak@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejRole społeczne nieletnich dziewcząt z zakładów poprawczych – jakościowe studium pedagogiczne
Promotordr hab. Krzysztof Sawicki, prof. UwB
Promotor pomocniczydr Emilia Żyłkiewicz- Płońska
Wydział Katedra/ZakładWydział Nauk o Edukacji
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych
Zakład Twórczej Resocjalizacji