Niczyporuk Aleksandra

Imię i nazwisko doktorantaAleksandra Niczyporuk
E-mail
(w domenie UwB):
aleksandra.niczyporuk@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejOchrona wzorów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu modowego w prawie krajowym, unijnym oraz w prawie USA
Promotor Prof. dr hab. Joanna Sieńczyło – Chlabicz
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa, Katedra Prawa Własności Intelektualnej