Nasiadka Łukasz

Imię i nazwisko doktoranta: Łukasz Nasiadka
E-mail (w domenie UwB): l.nasiadka@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejMediacja w polskim postępowaniu administracyjnym ogólnym – założenia, praktyka i perspektywy
Promotor prof. dr hab. Dariusz Kijowski
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego