Narbut Mark

Imię i nazwisko doktoranta: Mark Narbut
E-mail (w domenie UwB): m.narbut@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiej(Re)konstruowanie procesu migracji z Białorusi do Polski w kontekście zglobalizowanej ponowoczesności
Promotor dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB
Promotor pomocniczy dr Małgorzata Dziekońska
Wydział Katedra/ZakładInstytut Socjologii
Zakład Socjologii Organizacji i instytucji