Michałowski Wojciech

Imię i nazwisko doktorantaWojciech Michałowski
E-mail
(w domenie UwB):
w.michalowski@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejOpodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych – problemy wykładni oraz stosowania prawa
Promotor Dr hab. Piotr Pietrasz, prof. UwB
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego