Łukasiak Anna

Imię i nazwisko doktoranta:Anna Łukasiak 
ORCID0000-0002-0978-5719
E-mail (w domenie UwB): a.lukasiak@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejPotencjał resocjalizacyjny gier komputerowych na przykładzie gry „This War of Mine” – analiza empiryczna
Promotor prof. dr hab. Marek Konopczyński
Promotor pomocniczy dr Remigiusz Kopoczek
Wydział Katedra/ZakładWydział Nauk o Edukacji
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych
Zakład Twórczej Resocjalizacji
Publikacje naukowe
Artykuły naukowe w czasopismachŁukasiak A., Nowak J. (2021). Romantyzowanie przestępców przez cybersubkultury młodzieżowe – ogólne wprowadzenie do problematyki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 10, tom 605,
s. 3-16.
Monografie naukowe/rozdziały w monografiach1.      Łukasiak A., Nowak J. (2020). Przypadek Fritza Haarmanna – Historia „Rzeźnika z Hanoweru”.  Krzpiet A. (red.). Po mrocznej stronie. Nauki humanistyczno-społeczne w obliczu morderstw i strachu. Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”, Siemanowice Śląskie, s. 221-232.
 
2. Łukasiak A., Nowak J. (2022) Charakterystyka pobytu wychowanków w Izbie Przejściowej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku. Sawicki K., Manista-Markowska U. (red.). Zakład Poprawczy w Białymstoku w systemie resocjalizacji. Z perspektywy zespołowych badań terenowych. Temida 2, Białystok, s. 39-61.
Konferencje
Wystąpienia na konferencjach naukowych1.      Wygłoszenie referatu podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Historie z życia odebrane, czyli wszystko co zabiera nam zabijanie, mordowanie oraz czasu przemijanie” na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dn. 22-23 lutego 2020 r. Referat nosił tytuł „Przypadek Fritza Haarmanna – historia „Rzeźnika z Hanoweru”, został wygłoszony w języku polskim.
 
2. Wygłoszenie referatu podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Edukacyjnego Studentów i Doktorantów „Innymi oczami. Młode Badaczki i Badacze o sobie, świecie społecznym i swoich relacjach ze światem na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dn. 20-21.04.2023 r. Referat nosił tytuł „Potencjał resocjalizacyjny gier wideo na przykładzie gry This War of Mine”, został wygłoszony w języku polskim.
Inna aktywność naukowa
Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta
1.      Prowadzenie zajęć dydaktycznych przygotowujących do międzynarodowej Szkoły Letniej w Białymstoku w ramach programu „SP YOUNG – Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context” Erasmus+ (marzec-czerwiec 2022 r.)
 
2.      Prowadzenie zajęć w międzynarodowej Szkole Letniej w Białymstoku w ramach programu „SP YOUNG – Social Professions for Supporting Youth in a Europeand Solidarity Context” Erasmus+ (25.06-05.07.2022 r.)
 
3.      Praca przy organizacji ogólnopolskiej konferencji „Wolontariat drogą do praworządności. Metody twórczej resocjalizacji” (17.11.2022 r.)
 
4.      Współorganizacja spotkania z przedstawicielami i wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu oraz podpisanie porozumienia między Wydziałem Nauk o Edukacji UwB a MOW Goniądz (24.03.2022 r.)
 
5.      Wystąpienie promujące monografię naukową na kanale „Akademickie Zacisze” prowadzonym przez prof. dr. hab. Romana Lepperta (26.10.2022 r.)
 
6.      Nawiązanie współpracy z międzynarodową organizacją non-profit Youth Organisations for Drug Action (YODA) (marzec-maj 2023 r.)
 
7.      Wystąpienie podczas 32. sesji Komisji ds. Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (CCPCJ) organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, Austria (22-26.05.2023 r.)