Lewandowska Aleksandra

mgr Aleksandra J. Lewandowska

E-maila.lewandowska@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-7762-2890
Temat rozprawy doktorskiejNeuroterapia w resocjalizacji. Założenia teoretyczne – doświadczenia praktyczne – perspektywy rozwoju metody.
PromotorProf. zw. dr hab. Marek Konopczyński
Promotor pomocniczy
Wydział
/Katedra/Zakład
Wydział Nauk o Edukacji,
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych,
Zakład Twórczej Resocjalizacji
Konsultacje
Działalność naukowa doktoranta
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismachLewandowska A., Miejsce neuronauki w pedagogice resocjalizacyjnej, Resocjalizacja Polska 2020, Nr 20/2020, w druku. (70 pkt)
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach1. Lewandowska A.J., Presnarowicz Ł., Neurodowody w sądzie – nowe wyzwanie prawa i kryminologii (w:) E.W. Pływaczewski, D. Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz (red.) Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 260-273. (20 pkt)·     
2. Lewandowska A., Kryminologiczne aspekty przestępstw seksualnych: etiologia, wiktymologii, leczenie i resocjalizacja, (w:) B. Kmieciak (red.) Seksualność i prawo, Think and Make, Warszawa 2020, s. 137-159. (5 pkt)
3. Lewandowska A., The use of evidence from neuroscience in criminal law (w:) S. E. Cheburanova (red.) Trends in the development of legal science and the practice of improving legal institutions in the conditions of shaping an innovative society, GrSU Y. Kupala, Grodno 2019, s. 208-211. (20 pkt)
4. Lewandowska A., Dowody neuronaukowe w świetle wybranych orzeczeń sądowych w USA (w:) A. Wójcik (rec.) Orzecznictwo, które wywiera wpływy. Glosy i komentarze, Think&Make, Warszawa 2018, s. 483-494. (5 pkt)
5. Lewandowska A., Society and crime – a global dimension (w:) S.E. Cheburanova, A.G. Avdey, A.M. Vartanyan, V.N. Vatyl, M.I. Ignatik, R.N. Klyuchko, T.J. Martynenko, V.V. Poniedziałek (red.) Impact of legal systems for the sustainable development of societies, GrSU Y. Kupala, Grodno 2018, s. 172-181. (20 pkt)
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowych1. Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, wystąpienie pod tytułem „Clinical criminology comeback? Biopsychosocial Crimiology concept”, Uniwersytet w Białymstoku (23-25.09.2020 r.);
2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „American Law, Culture & Psychology”, wystąpienie pod tytułem „Biopsychosocial criminology: współczesne tendencje badań”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (online, 13.06.2020 r.);
3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Patologie społeczne we współczesnym świecie – aspekty prawne i kryminologiczne”, wystąpienie pt. „Potrzeba stymulacji w genezie zachowań patologicznych”, Uniwersytet w Białymstoku, (online, 12.06.2020 r.);
4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy i wyzwania polskiej penitencjarystyki”, wystąpienie pt. Spór o wykorzystywanie badań neuronaukowych we współczesnej resocjalizacji”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (online, 7.05.2020 r.)
5. Międzynarodowa Konferencja pt. „Legal Clinics – Sight Into the Future”, wystąpienie pt. „Aggressive client in Legal Clinic – dealing strategies”, Połocki Uniwersytet Państwowy (Białoruś) oraz Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (Szwecja), miejsce: Nowopołock, Białoruś, (26-29.11.2019 r.)
6. 75. Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Kryminologicznego, wystąpienia pt.:
– „The use of neurofeedback training as the treatment of aggressive offenders”,
– „Life trajectories of violent juvenile offenders based on a survey of juveniles in a correctional facility”,- poster pt. Bioelectric activity of the brain and its influence on the tendency to aggressive behavior”,San Francisco, CA, USA (13-16.11.2019 r.);
7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w obliczu prawa. 100-lecie wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki”, wystąpienie pt. „Świadomość nieletnich dotycząca popełnionych przez nich czynów karalnych – wstęp do badań”, Uniwersytet Gdański (24-25.20.2019 r.);
8. Kongres Kryminologiczny, wystąpienie pt. „Kryminologia biopsychospołeczna – istota łączenia nauk o człowieku na potrzeby współczesnej kryminologii”, Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii (25-26.09.2019 r.);·        
9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychozjum”, wystąpienie pt. „Aktywność bioelektryczna mózgu, a skłonności do agresji”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (7-8.06.2019 r.);·        
10. IX Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki pt. „Kryminalistyka wczoraj, dziś i jutro”, wystąpienie pt. „Fala P300 – wykrywacz kłamstw czy predyktor zachowań agresywnych?”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (13-15.05.2019 r.);·         11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Proces Karny Na Przestrzeni Lat”, wystąpienie pt. „Ewolucja pojęcia niepoczytalności na przestrzeni lat”, Uniwersytet w Białymstoku (8.05.2019 r.);·        
12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oko w oko z adolescencją”, wystąpienie pt. „Wpływ rozwoju neuropsychologicznego osób w wieku dorastania na podejmowanie ryzykowych decyzji prowadzących do popełnienia czynu zabronionego”, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie (26.04.2019 r.);·        
13. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Po Drugiej Stronie Lustra”, wystąpienie pt. „Poziom tętna spoczynkowego a skłonności do zachowań aspołecznych – analiza badań przeprowadzonych z udziałem dzieci i młodzieży poniżej 17 roku życia”, Warszawski Uniwersytet Medyczny (13.04.2019 r.) – Nagroda za najlepsze wystąpienie;·        
14. II Białostockie Forum Kognitywistyczne pt. „Rodzaje Umysłów”, wystąpienie pt. „Umysł prawniczy – analiza wybranych koncepcji i próba zdefiniowania pojęcia z perspektywy kognitywnej”, Uniwersytet w Białymstoku (15-18.03.2019 r.);·        
15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe Technologie i Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”, wystąpienie pt. „Etyka wykorzystywania dowodów neuronaukowych w prawie karnym”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (14.03.2019 r.);·        
16. XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Tendencje rozwoju nauki prawnej i praktyki doskonalenia prawnych instytucji w warunkach kształtowania innowacyjnego społeczeństwa”, wystąpienie pt. „The use of evidence from neuroscience in criminal law”, Stanowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (6-7.03.2019 r.);·       
17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czas na Umysł”, wystąpienie pt. „Aspekty neuroetyczne w kryminologii i naukach prawnych”, Katolicki Uniwersytet Lubelski (28.02-1.03.2019 r.);·        
18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „24h kryminalistyki”, wystąpienie pt. „Serce prawdę ci powie – poziom tętna spoczynkowego a skłonności do zachowań aspołecznych”, Uniwersytet Wrocławski (14-15.12.2018 r.);·        
19. III Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”, wystąpienie pt. „Tendencje psychopatyczne w okresie dzieciństwa, a skłonności do popełniania przestępstw w dorosłości – przypadek czy predyktor? (8.12.2018 r.);·        
20. Ogólnopolska konferencja naukowa „Przestępczość seksualna – aspekty prawne i kryminologiczne”, wystąpienie pt. „Wybrane aspekty terapii zaburzeń na tle seksualnym”. Uniwersytet w Białymstoku (6.12.2018 r.);·        
21. 74 Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Kryminologicznego, wystąpienie pt. „Neurocriminology research in Poland”, Atlanta, GA, USA (14-17.22.2018 r.);·         Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Brainstorm”, wystąpienie pt. „Znane i mniej znane oblicza potencjału P300” (20.10.2018 r.);·        
21. I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Ewaluacja i funkcje dialogu jako podstawowej formy rozwiązywania konfliktów”, referat pt. „Czy możemy być niezdolni do dogadania się z urodzenia – neuropsychologiczne aspekty mediacji”, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (18-19.10.2018 r.);·        
22. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mediacja w ujęciu interdyscyplinarnym”, wystąpienie pt. „Czynnik biologiczny w przebiegu mediacji – emocje, percepcja, zdolności poznawcze”, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (18.10.2018 r.);·        
23. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Nauka i praktyka prawnicza: dziedzictwo, status i perspektywy rozwoju”, wystąpienie pt. „Neuroscientific research in criminology and law development”, Stanowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (27-28.09.2018 r.);      
24. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Neuromania”; wystąpienie pt. „Legalna neuronauka, czyli jak badanie mózgu może zmienić wyrok. Neurodowody w procesie sądowym”, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2-4.06.2018 r.) – Nagroda za najlepsze wystąpienie;       
25. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy na styku Sportu i Prawa”, wystąpienie pt. „Dlaczego środki dopingujące są w sporcie zakazane? Interdyscyplinarna analiza prawna i neurobiologiczna” (24.05.2018 r.);
26. Konferencja Naukowa “Ludzie – Idee – Prawo – 100 Lat Od Odzyskania Niepodległości”, referat pt. „Homo historicus – jak neurobiologia wpływa na percepcję i tworzenie historii?”, Uniwersytet w Białymstoku (15-16.05.2018 r.);
27. VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki ,,Rozwój nauk penalnych z perspektywy badań młodych naukowców”, wystąpienie pt. „Neurokryminologia jako wschodzący kierunek badań kryminologicznych”, publikacja w trakcie, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (14-16.05.2018 r.);
28. Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów – „Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii”, wystąpienie pt. „Neurodowody w sądzie – nowe wyzwanie kryminologii”, publikacja w trakcie, Uniwersytet w Białymstoku (10-11.05.2018 r.);
29. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oddziaływanie systemów prawnych dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw”, wystąpienie pt. „Society And Crime – Global Dimension”, Stanowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (27.04.2018 r.);
30. Ogólnopolska Konferencja „Przestępczość Nieletnich – Aspekty Prawne i Kryminologiczne”, wystąpienie pt.; „Anatomia buntu, czyli jak mózg nastolatka różni się od dorosłego i co ma neuronauka do przestępczości nieletnich?”, Uniwersytet w Białymstoku (13.04.2018 r.);
31. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Współczesne Problemy Polskiego Procesu Karnego, referat pt. „Neuronauka na sali sądowej – wybrane zagadnienia”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (6.04.2018 r.) – Nagroda za najlepsze wystąpienie;
32. Konferencja Naukowa „Co Ty wiesz o zabijaniu – aspekty prawne i psychologiczne”, wystąpienie pt. „Wrodzona wiktymność – predyspozycje do stania się ofiarą przestępstwa”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (28.03.2018 r.);
33. IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Seksuologiczna, poster pt. „Neurobiologiczne aspekty agresji i ich rola w kształtowaniu przestępstw na tle seksualnym”, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (24-25.03.2018 r.);
34. VII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki „Współczesne problemy nauk penalnych z perspektywy młodych naukowców”, wystąpienie pt. „Potencjał wiktymogenny – predyspozycje do stania się ofiarą przestępstwa”, Uniwersytet w Białymstoku (10-12.05.2017 r.);
35. IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, poster pt. „Profilaktyka przestępczości seksualnej – czy w ogóle istnieje?”, Uniwersytet Jagielloński (26-27.11.2016 r.);
36. VI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki „Zbrodnia jako manifest sprawcy”, wystąpienie pt. „Motywacja sprawców przestępstw seksualnych oraz przestępstw o podłożu seksualnym”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (2-5.05.2016 r.);
37. I Studencko – Doktoranckie Warsztaty z Nauk o Poznaniu i Komunikacji – Kognikacja 2016, wystąpienie pt. „Wrodzona wiktymność – predyspozycje do stania się ofiarą przestępstwa”, Uniwersytet Szczeciński (6-9.03.2016 r.).
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie)
C2. Udział (granty zakończone)
D. Inna aktywność naukowa 
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta·      American Society of Criminology, Division of Biopsychosocial Criminology (członek);
·      Koło Naukowe Prawa Finansowego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (wiceprezes);
·      Organizacja konferencji i spotkań naukowych;
·      Uczestnictwo w wykładach i konferencjach specjalistycznych;
·      Działalność popularnonaukowa.