Leszczuk Sylwia

Imię i nazwisko doktoranta: Sylwia Leszczuk
E-mail (w domenie UwB): s.leszczuk@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiej Ewolucja zasady równości płci w europejskiej przestrzeni prawnej
Promotor dr hab. Iwona Wrońska
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego