Łapińska Ewa

Imię i nazwisko doktoranta: Ewa Łapińska
E-mail (w domenie UwB): e.lapinska@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejForma testamentu elektronicznego wobec oczekiwań społeczeństwa oraz aktualnego rozwoju technologii
Promotor dr hab. Katarzyna Bagan- Kurluta, prof. UwB
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
Zakład Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego