Kuryłowicz Konstanty

mgr Konstanty Kuryłowicz

E-mail  k.kurylowicz@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0002-4186-1793 
Temat rozprawy doktorskiejRacjonalność wiedzy prawniczej w świetle współczesnej neurokognitywistyki
Promotordr hab. Anetta Breczko, prof. UwB
Promotor pomocniczydr Sławomir Oliwniak
Wydział
Katedra/Zakład
Wydział Prawa
Konsultacje –
Działalność naukowa doktoranta
A.   Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowych
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie) –
C2. Udział (granty zakończone) –
D. Inna aktywność naukowa
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta