Ekstowicz Urszula

Imię i nazwisko doktoranta: Urszula Ekstowicz
E-mail (w domenie UwB): u.kulikowska@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejPostawy nauczycieli szkół podstawowych wobec procesu kształtowania wizerunku własnego ciała przez dziecko
Promotor dr hab. Tomasz Bajkowski, prof. UwB
Promotor pomocniczy dr Joanna Sacharczuk
Wydział Katedra/ZakładWydział Nauk o Edukacji
Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej
Zakład Diagnoz Środowisk Wychowawczych