Krzywicka Katarzyna

Imię i nazwisko doktorantaKatarzyna Krzywicka
E-mail
(w domenie UwB):
k.krzywicka@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejPrzestępstwo uporczywego nękania w polskim prawie karnym
Promotorprof. dr hab. Andrzej Sakowicz
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa, Katedra Postępowania Karnego