Kowalik Katarzyna

mgr Katarzyna Kowalik

E-mail  k.kowalik@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-4578-8965 
Temat rozprawy doktorskiejAnaliza sytuacji prawnej przymusu szczepień w odniesieniu do społecznego ich postrzegania oraz potrzeb prawnych
Promotorprof. dr hab. Agnieszka Malarewicz- Jakubów
Promotor pomocniczydr Urszula Drozdowska
Wydział
Katedra/Zakład
Wydział Prawa
Konsultacje –
Działalność naukowa doktoranta
A.   Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowych
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie) –
C2. Udział (granty zakończone) –
D. Inna aktywność naukowa
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta