Konopelko Justyna

Imię i nazwisko doktoranta: Justyna Konopelko
E-mail (w domenie UwB): j.konopelko@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejSprawcy przemocy równieśniczej – uwarunkowania środowiskowo-osobowościowe. Studium pedagogiczne
Promotor dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB
Promotor pomocniczy dr Marcin Kolemba
Wydział Katedra/ZakładWydział Nauk o Edukacji
Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej
Zakład Diagnoz Środowisk Wychowawczych