Koniecko Michał

Imię i nazwisko doktoranta: Michał Koniecko
E-mail (w domenie UwB): m.koniecko@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejPrawo własności a prawa lokatorów w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i praktyki
Promotor dr hab. Lech Jamróz
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
Zakład Prawa Konstytucyjnego