Komar Klaudia

Imię i nazwisko doktoranta: Klaudia Komar
E-mail (w domenie UwB): k.komar@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejThe perspecitve and impact of walking the Camino de Santiago on secular and religious pilgrimage (Przejście pielgrzymki Camino de Santiago i jego wpływ na wierzących i niewierzących uczestników)
Promotor dr hab. Konrad Talmont-Kamiński, prof. UwB
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/Zakład Instytut Socjologii