Józwowicz Justyna

Imię i nazwisko doktorantaJustyna Józwowicz
E-mail
(w domenie UwB)
j.jozwowicz@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejPostawy feministyczne wierzących Polek. Perspektywa przedstawicielek wybranych wyznań
Promotor dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB;
Promotor pomocniczydr Małgorzata Skowrońska
Wydział Katedra/ZakładWydział Socjologii, Zakład Socjologii Kultury