Jamiołkowska Marta

Imię i nazwisko doktoranta: Marta Jamiołkowska
E-mail (w domenie UwB): m.jamiolkowska@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejOdpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie danych osobowych osoby fizycznej w prawie i orzecznictwie unijnym
Promotor prof. dr hab. Maciej Perkowski
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego