Hanna Halavina

Imię i nazwisko doktoranta:Hanna Halavina
ORCID0000-0003-0789-5022
E-mail (w domenie UwB):h.halvina@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejKształtowanie się tożsamości językowej i etnicznej dzieci w wieku 3-9 lat w rodzinach z wybranych krajów europejskich (w warunkach wielojęzyczności i wielokulturowości)
Promotorprof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Promotor pomocniczy dr Emilia Żyłkiewicz- Płońska
Wydział Katedra/ZakładWydział Nauk o Edukacji
Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej
Zakład Studiów Międzykulturowych i Regionalnych
Publikacje naukowe
Artykuły naukowe w czasopismachHistory and Perspectives of Intercultural Dialog Between Poland and Belarus. Based on Biographies of Prominent People. Culture and Education, UWB, 2023
Konferencje
Wystąpienia na konferencjach naukowych1.      Wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji naukowej “Postpandemiczna rzeczywistość. Jak koronawirus zmienił świat” 12.05.2023, Wydział Prawa UwB;

2.      Wystąpienia na międzynarodowej konferencji naukowej “Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie, 01-02.06.2023,UW;

3. Wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji naukowej “Dzieci, Młodzież i dorośli w kontekście migracji, uchodźstwa i traumy wojennej – wyzwania i zadania edukacji” 18-19.09.2023, UwB;
Inna aktywność naukowa
Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta
Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego C1