Farhan Jakub Ali

Imię i nazwisko doktoranta: Jakub Ali Farhan
E-mail (w domenie UwB): j.farhan@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejPrzeciwdziałanie chorobom niezakaźnym w prawie żywnościowym Unii Europejskiej
Promotor prof. dr hab. Maciej Perkowski
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego