Dąbrowski Michał Jerzy

Imię i nazwisko doktorantaMichał Jerzy Dąbrowski
E-mail
(w domenie UwB):
mj.dabrowski@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejSpołeczna konstrukcja wizerunków męskości w polskich neoserialach. Analiza dyskursu i jego recepcji
Promotor dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB
Promotor pomocniczy dr Maciej Białous
Wydział Katedra/ZakładWydział Socjologii