Dąbrówka Wojciech Sebastian

Imię i nazwisko doktoranta: Wojciech Sebastian Dąbrówka
E-mail (w domenie UwB): w.dabrowka@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiej Rola mediów w procesie wyborczym. Studium konstytucyjnoprawne
Promotor dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB
Promotor pomocniczy 
Wydział Katedra/Zakład Wydział Prawa