Borkowski Mateusz

mgr Mateusz Borkowski

E-mail (w domenie UwB):m.borkowski@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-0644-4764
Temat rozprawy doktorskiejInstytucjonalne determinanty rozwoju gospodarczego na przykładzie gospodarek UE w latach 2008-202X
Promotordr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
Promotor pomocniczydr Iwona Skrodzka
Wydział Katedra/ZakładWydział Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Politycznej Zakład Ekonomii Instytucjonalnej
Konsultacje
(jeśli doktorant prowadzi samodzielnie zajęcia w ramach praktyki zawodowej powinien wyznaczyć termin konsultacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Podać dzień tygodnia i godzin oraz formę (stacjonarne, zdalne /komunikator)

Konsultacje:
Poniedziałki 8:45-9:30
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
p. 233

W razie pytań zachęcam również do kontaktu mailowego: m.borkowski@uwb.edu.pl
Działalność naukowa doktoranta (z całego okresu naukowego, a nie tylko z okresu kształcenia w szkole doktorskiej, od najnowszych do najstarszych)
Publikacje naukowe (poza danymi bibliograficznymi proszę podać liczbę punktów wg MNiSzW)
A1. Artykuły naukowe w czasopismachBorkowski M., (2019), Bezpieczeństwo ekonomiczne Szwecji na tle państw OECD, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 379(17), s. 7-31. (5 pkt).   

Borkowski M., (2020), Economic security of Polish Voivodeships. Measuring the concept, “Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 114, ss. 195-216. (40 pkt).   


Borkowski M., (2020), Institutions and Economic Development on the Example of OECD Countries, “Eastern European Journal of Transnational Relations”,  Vol. 4 No. 2, s. 27-48. (70 pkt).   


Borkowski M., (2021), The quality of formal institutional subsystems of OECD countries, “Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Vol. 20, No. 1, s. 21-44. (70 pkt).   


Borkowski M., (2021), Efektywność w ujęciu mikro- i makroekonomicznym w myśli ekonomicznej — przegląd teoretyczny, “Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne”, t. 37, s. 77-92. (20 pkt).
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowych
C. Granty
C1. Udział (granty realizowane obecnie)
C2. Udział (granty zakończone)
D. Inna aktywność naukowa (max. 5 aktywności)
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe DoktorantaUdział w Międzynarodowej Szkole Letniej „Finance for five” zorganizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, (9-20.09.2019)   Uczestniczenie w warsztatach: Jak przeprowadzić przegląd literatury z Web of Science” przygotowany przez p. M. Kapczyńskiego, Clarivate, Web of Science (21.07.2020)   Uczestniczenie w warsztatach: „Elektroniczne źródła informacji (Gdzie i jak szukać informacji do pracy naukowej)” organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia (28.10.2020)   Uczestniczenie w warsztatach: „Efektywne publikowanie naukowe” organizowanych przez Academya.com (10 i 17.11.2020)   Dołączenie do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Oddział w Białymstoku) – członek zwyczajny (od 01.07.2021)