Betkowski Piotr

Imię i nazwisko doktoranta:Piotr Betkowski
E-mail
(w domenie UwB):
p.betkowski@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejPomoc publiczna w sektorze energetyki jądrowej w Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej
PromotorDr hab. Tomasz Dubowski
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa, Zakład Prawa Europejskiego