Bach Kewin Konrad

Imię i nazwisko doktoranta: Kewin Konrad Bach
E-mail (w domenie UwB): k.bach@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiej Rynek e-commerce w regulacjach prawnych Unii Europejskiej
Promotor dr hab. Anna Doliwa- Klepacka, prof. UwB
Promotor pomocniczy dr Katarzyna Siemion
Wydział Katedra/ZakładWydział Prawa
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
Zakład Prawa Europejskiego