Arszułowicz Norbert

   

mgr Norbert Arszułowicz

E-mail n.arszulowicz@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-1520-8384
Temat rozprawy doktorskiejZasoby niematerialne jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Promotordr. hab. Dorota Perło
Promotor pomocniczydr Iwona Skrodzka
Wydział /Katedra/ZakładWydział Ekonomii i Finansów
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
Zakład Metod Ilościowych
KonsultacjeWtorek 16:30-17:15     
Drogą mailową: n.arszulowicz@uwb.edu.pl

Za pośrednictwem platformy MS Teams (link do konsultacji student otrzyma po wcześniejszym zgłoszeniu wysłanym na adres mailowy)

Konsultacje w formie kontaktu bezpośredniego wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową i ustaleniu terminu spotkania.
Działalność naukowa doktoranta
A.    Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach1.      N. Arszułowicz, The concept of intellectual capital and its measurement using the VAIC method on the example of PKN ORLEN, Optimum. Economic Studies 2019, nr 4(98), s. 97-111. (20 pkt.)
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach1.      N. Arszulowicz, Investments in R&D as a determinant of innovation in the economy, [w:] Współczesne problem ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, E. Gruszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, s. 91-107. (20 pkt.)
2.      N. Arszułowicz, Problematyka kapitału intelektualnego i jego pomiar za pomocą metody CIV na przykładzie przedsiębiorstw z branży paliwowej, [w:] Współczesne zarządzanie – Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, Toruń 2019. (20 pkt.)
3.      N. Arszułowicz, Rola satysfakcji klienta we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstw w województwie podlaskim, [w:] Ekonomia i finanse w XXI wieku. Wyzwania dla zglobalizowanego świata. (20 pkt.)
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowych1.      Wystąpienie pt. Investments in R&D as a determinant of innovation in the economy w ramach III Konferencji naukowej z cyklu: „Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców”. Konferencja odbyła się 24 maja 2019 r.
2.      Wystąpienie pt. Polityka regionalna UE: dziś i jutro w ramach krajowej konferencji naukowej pt. Działania w ramach współpracy transgranicznej i międzynarodowej organizowanej przez Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej działające na WEiZ UwB. Konferencja odbyła się 5 kwietnia 2019 r.
3.      Wystąpienie pt. Współczesne systemy monetarne podczas konferencji on-line pt. Finanse i rachunkowość. Wyzwania XXI wieku, Laboratorium Wiedzy, 22.06.2020-26.06.2020 r.
C. Granty
C1. Udział (granty realizowane obecnie)
C2. Udział (granty zakończone) 
D. Inna aktywność naukowa
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta1.      Laureat III Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku na najlepszą pracę magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości za pracę „Zasoby niematerialne a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie mikroprzedsiębiorstw w województwie podlaskim”. Promotorem pracy Pani dr Iwona Skrodzka, Uniwersytet w Białymstoku.
2.      Organizacja krajowej konferencji naukowej pt. Działania w ramach współpracy transgranicznej i międzynarodowej przez Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej działające na WEiZ UwB.
3.      Prelekcja pt. Ekonomia zasobów niematerialnych podczas wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego „LIDER 2019” zorganizowanego przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku.
4.      Udział w projekcie badawczym pt. Ekonomia i finanse XXI wieku. Wyzwania dla zglobalizowanego świata, Laboratorium Wiedzy.
5.   Organizacja konkursu dla studentów Wydziału Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku oraz Wydziału Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka pt. Współpraca międzynarodowa województwa podlaskiego – Analiza SWOT