Ambrożewicz Jolanta

Imię i nazwisko doktoranta: Ambrożewicz Jolanta
E-mail (w domenie UwB): j.ambrozewicz@uwb.edu.pl
Temat rozprawy doktorskiejBiograficzne uwarunkowania zachowań prospołecznych osób działających na rzecz innych 
Promotor dr hab. Alicja Korzeniecka- Bondar, prof. UwB
Promotor pomocniczy dr Bożena Tołwińska
Wydział Katedra/ZakładWydział Nauk o Edukacji
Katedra Studiów Społecznych i Edukacyjnych
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych