Alimowski Maciej

mgr Maciej Alimowski

E-mail  m.alimowski@uwb.edu.pl
Kod ORCID0000-0003-0290-4217
Temat rozprawy doktorskiejPolityczne cykle budżetowe w samorządzie gminnym w Polsce w okresie wyborów bezpośrednich organu wykonawczego – wybrane przejawy i efekty wyborcze
Promotordr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
Promotor pomocniczy
Wydział
Katedra/Zakład
Instytut Socjologii
Konsultacje –
Działalność naukowa doktoranta
A.   Publikacje naukowe
A1. Artykuły naukowe w czasopismach
Sołomacha, Sebastian, Paweł Sowa, Łukasz Kiszkiel, Piotr Paweł Laskowski, Maciej Alimowski, Łukasz Szczerbiński, Andrzej Szpak, Anna Moniuszko-Malinowska i Karol Kamiński. „Patient’s Perspective of Telemedicine in Poland—A Two-Year Pandemic Picture.” International Journal of Environmental Research and Public Health 20, no. 1 (2022): 115. DOI: 10.3390/ijerph20010115. (140 punktów MEiN z 01.12.2021).
 
Bartnicki, Sławomir i Maciej Alimowski. „W poszukiwaniu demograficznych efektów rządowego programu ‘Rodzina 500 Plus’ za pomocą Bayesowskich Strukturalnych Szeregów Czasowych”. Studia Socjologiczne 1 (244) (2022): 193-219. DOI:  10.24425/sts.2022.140601. (70 punktów MEiN z 01.12.2021).
 
Górecki, A. Maciej, Sławomir Bartnicki i Maciej Alimowski. „Local voting at local elections revisited: 'Friends and neighbors voting’ at mayoral elections in rural Poland”. Political Geography, no. 8 (2021): 102109. DOI: 10.1016/j.polgeo.2021.102559. (140 punktów MEiN z 01.12.2021).
 
Bartnicki, Sławomir, Maciej Alimowski i Maciej A. Górecki. „The anomalous electoral advantage: Evidence from over 17,000 mayoral candidacies in Poland.” European Journal of Political Economy (2021): 102109. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2021.102109. (100 punktów MEiN z 01.12.2021).
 
Sowa, Paweł, Łukasz Kiszkiel, Piotr Paweł Laskowski, Maciej Alimowski, Łukasz Szczerbiński, Marlena Paniczko, Anna Moniuszko-Malinowska i Karol Kamiński. „COVID-19 vaccine hesitancy in Poland—multifactorial impact trajectories.” Vaccines 9, no. 8 (2021): 876. DOI: 10.3390/vaccines9080876. (140 punktów MEiN z 01.12.2021).
A2. Monografie naukowe/rozdziały w monografiach
B. Konferencje naukowe
B1. Wystąpienia na konferencjach naukowychMetodologiczne Inspiracje 2021. 23.09.2021. Referat pt. „Ocena efektów zmian wprowadzonych w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów organów wykonawczych gmin w 2018 roku – analiza kontrfaktyczna z zastosowaniem metody syntetycznej jednostki kontrolnej (SCM)” wraz ze Sławomirem Bartnickim, Maciejem A. Góreckim i Michałem Pierzgalskim.

Analityczne wyzwania III. 13.01.2021.  Poster pt. „Głosowanie przyjacielsko sąsiedzkie na podstawie wyborów organu wykonawczego w 2018 roku w gminach wiejskich w Polsce” wraz ze Sławomirem Bartnickim i Maciejem A. Góreckim.

II Warsztat Ilościowych Badań Politycznych. 19.05.2023. Referat pt. „Kształt cyklu wydatkowego a płeć rządzących na stanowiskach wykonawczych gmin w Polsce po 2002 roku”.
 
XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. 17.09.2022. Referat pt.„Rządowy program „Rodzina 500 plus” jako przykład ideologicznego cyklu budżetowego: efekty wyborcze dla wyborów parlamentarnych w 2019 roku i wyborów organu wykonawczego gmin w 2018 roku”.
 
Metodologiczne Inspiracje 2021. 23.09.2021. Referat pt. „Ocena efektów zmian wprowadzonych w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów organów wykonawczych gmin w 2018 roku – analiza kontrfaktyczna z zastosowaniem metody syntetycznej jednostki kontrolnej (SCM)” wraz ze Sławomirem Bartnickim, Maciejem A. Góreckim i Michałem Pierzgalskim.
 
Analityczne wyzwania III. 13.01.2021.  Poster pt. „Głosowanie przyjacielsko sąsiedzkie na podstawie wyborów organu wykonawczego w 2018 roku w gminach wiejskich w Polsce” wraz ze Sławomirem Bartnickim i Maciejem A. Góreckim.
 
Analityczne wyzwania III. 13.01.2021. Poster pt. „Rządowy program “Rodzina 500 plus”: efekty wyborcze dla wyborów parlamentarnych w 2019 roku i wyborów organu wykonawczego gmin w 2018 roku” wraz ze Sławomirem Bartnickim.
 
XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. 11.09.2019. Referat pt. „Pomiary bodźca i jego zakłóceń przy użyciu metody quasi-eksperymentalnej (RDD) na dużych strumieniach danych” wraz ze Sławomirem Bartnickim.
 
Metodologiczne Inspiracje 2018. 25.09.2018. Referat pt. „Możliwości wykorzystania regresji nieciągłej (Regression Discontinuity Design) w analizach zjawiska incumbency advantage w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy w Polsce” wraz ze Sławomirem Bartnickim.
C. Granty
C1. Udział ( granty realizowane obecnie)

OPUS: 2020/37/B/NZ7/03380, „Koniec początku czy początek końca? Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych i psychospołecznych efektów pandemii COVID-19.”, kierownik: prof. dr hab. Karol Kamiński.
C2. Udział (granty zakończone) TANGO: TANGO-IV-A/0048/2019, „Narzędzie przewidujące wyniki wyborów organów wykonawczych gmin”, kierownik: dr Sławomir Bartnicki.
D. Inna aktywność naukowa
D1. Inne aktywności/osiągnięcia naukowe Doktoranta

Działalność jako sekretarz w Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UwB.

PTS Oddział Białostocki. 25.06.2020. Referat pt. „Rządowy program ‘Rodzina 500 plus’: efekty wyborcze dla wyborów parlamentarnych w 2019 roku i wyborów organu wykonawczego gmin w 2018 roku” wspólnie ze Sławomirem Bartnickim.