Sukces doktoranta_mgr Przemysława Brzozowskiego

Mgr Przemysław Brzozowski – doktorant IV roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, dyscyplina: nauki prawne otrzymał grant na wsparcie realizacji badań naukowych w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości dla nauk społecznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Konkurs skierowany jest do pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie w Białymstoku na podstawie umowy o pracę, prowadzących działalność badawczą w zakresie dyscyplin: nauki prawne, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne.

Serdecznie gratulujemy Panu Przemysławowi sukcesu !!!