APLAUZ_dofinansowanie działalności doktorantów_termin składania wniosków do 02.02.2024 r.

Doktoranci szkół doktorskich i studiów doktoranckich oraz m.in. koła naukowe zrzeszające doktorantów mogą składać wnioski o dofinansowanie na przedsięwzięcia realizowane do 21 grudnia 2024 r. o charakterze:

1️⃣ naukowym lub edukacyjnym (np. udział w konferencjach, staże, projekty naukowe itp.),

2️⃣ kulturalnym,

3️⃣integracyjnym,

4️⃣ sportowym,

5️⃣ samorządowym.

Łączna kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣

Suma kwot przyznanego dofinansowania dla jednego podmiotu wnioskującego w danym roku kalendarzowym (czyli w 2024 r. w konkursach APLAUZ VII APLAUZ VIII i APLAUZ IX) nie może przekroczyć wysokości 1000 złotych❗

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Dziale Spraw Studenckich (ul. Świerkowa 20B, p. 16) oraz jednocześnie przesłać na adres e-mail: rusd@uwb.edu.pl.

Termin na składanie wniosków w bieżącym naborze upływa 2 lutego 2024 r.!

Regulamin: https://drive.google.com/…/1DaKVxB2hhY5LsQlfIKN…/view…

Wzór wniosku: https://docs.google.com/…/1JZrdSYhTS4OFY7xWbmZE…/edit…

Wzór sprawozdania: https://docs.google.com/…/11BPTGj92JijnfK1kzheH…/edit…