APLAUZ_dofinansowanie działalności doktorantów_termin składania wniosków do 10.11.2023 r.

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB wraz z Komisją Nauki działającą przy RUSD, ogłasza szóstą edycję konkursu „APLAUZ” – na dofinansowanie działalności Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku.

Doktoranci szkół doktorskich i studiów doktoranckich oraz m.in. koła naukowe zrzeszające doktorantów mogą składać wnioski o dofinansowanie na przedsięwzięcia realizowane do 21 grudnia 2023 r. o charakterze:
1. naukowym lub edukacyjnym (np. udział w konferencjach, staże, projekty naukowe itp.),
2. kulturalnym,
3. integracyjnym,
4. sportowym,
5. samorządowym.

Łączna kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5.000 zł.
Suma kwot przyznanego dofinansowania dla jednego podmiotu wnioskującego w danym roku kalendarzowym (czyli w 2023 r. w konkursach APLAUZ IV APLAUZ V i APLAUZ VI) nie może przekroczyć wysokości 1000 złotych.

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Dziale Spraw Studenckich (ul. Świerkowa 20B, p. 16) oraz jednocześnie przesłać na adres e-mail: rusd@uwb.edu.pl.

Termin na składanie wniosków w bieżącym naborze upływa 10 listopada 2023 r.!

Regulamin: https://drive.google.com/…/1DaKVxB2hhY5LsQlfIKN…/view…
Wzór wniosku: https://docs.google.com/…/1JZrdSYhTS4OFY7xWbmZE…/edit…
Wzór sprawozdania: https://docs.google.com/…/11BPTGj92JijnfK1kzheH…/edit…