Harmonogram spotkań Dyrektora SDNS z doktorantami

Szanowni Doktoranci,

serdecznie zapraszamy na spotkania on-line z Dyrektorem SDNS według następującego porządku:

  • II rok – 24.10.2023 r., godz. 15.00 w sprawie realizacji programu kształcenia i udziału w Forum Doktorantów;
  • III rok – 06.11.2023 r., godz. 16.30 – w sprawie realizacji programu kształcenia i staży naukowych;
  • IV rok – 23.10.2023 r., godz. 16.30 – w sprawie zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;
  • IV rok- powtórzenie – 24.10.2023 r., godz. 16.00 – w sprawie realizacji IPB i złożenia rozprawy doktorskiej.

Bardzo prosimy o udział w spotkaniach.