Kolejne stypendium z Funduszu Wyszehradzkiego dla mgr Wojciecha Dąbrówki doktoranta SDNS

Mgr Wojciech Dąbrówka – doktorant III roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, dyscyplina: nauki prawne otrzymał Stypendium z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację stażu naukowego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Karola w Pradze.
W trakcie stażu doktorant będzie realizował projekt badawczy  nt.: „The Role of the Media in the Electoral Process in Comparative Terms” mieszczący się w jego obszarze doktoratu o tematyce: Rola mediów w procesie wyborczym. Studium konstytucyjnoprawne.

To już drugie stypendium Doktoranta z Funduszu Wyszehradzkiego na prowadzenie badań w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB.  

Serdecznie gratulujemy Panu Wojciechowi sukcesu !!!