Wybory do Rad Doktorantów Szkół Doktorskich połączone z integracją_20.10.2023 r.

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB serdecznie zaprasza wszystkich Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku na wspólną integrację połączoną z wyborami do Rad Doktorantów Szkół Doktorskich.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.facebook.com/RUSDUwB