Mgr Michał P. Stokowski – Visiting Scholar w Syracuse University – College of Law

Od dnia 21.08.2023 r. Pan mgr Michał P. Stokowski – doktorant Szkoły Doktorskich Nauk Społecznych, dyscyplina: nauki prawne przebywa w Syracuse University – College of Law w charakterze Visiting Scholar w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

Opiekunem naukowym ze strony uczelni amerykańskiej będzie prof. JAMES BAKER (który pełnił m.in. funkcję Głównego sędziego Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Sił Zbrojnych).

Podczas pobytu naukowego doktorant skupi się na analizie oceny amerykańskich badaczy w kwestii rozliczeń ze zbrodniami II wojny światowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, odbędzie kwerendę biblioteczną i archiwalną. Ponadto będzie brał udział z zajęciach związanych z tematem rozprawy doktorskiej.

Życzymy wielu satysfakcjonujących analiz i wymian podglądów niezbędnych do realizacji rozprawy doktorskiej