Mgr Wojciech Dąbrówka otrzymał Stypendium z Funduszu Wyszehradzkiego

Mgr Wojciech Dąbrówka – doktorant II roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, dyscyplina: nauki prawne otrzymał Stypendium z Funduszy Wyszehradzkiego na realizację stażu naukowego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.

Serdecznie gratulujemy Panu Wojciechowi sukcesu !!!