Sprawozdania roczne_przypomnienie o terminie złożenia

Szanowni Państwo,

SDNS przypomina, że do dnia 07.07.2023 r. należy złożyć w sekretariacie zaopiniowane przez promotora kompletne sprawozdanie roczne z przebiegu realizacji programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego oraz informację o realizacji innych naukowych przedsięwzięć i uzyskanych osiągnięć. 

Doktoranci II, III i IV roku (i doktoranci I roku, którzy prowadzili zajęcia w roku 2022/2023) do sprawozdania dołączają protokół hospitacji zajęć dydaktycznych (jeśli wcześniej nie był składany w sekretariacie szkoły).