mgr Aleksandra Lewandowska – członkiem Zarządu Administracyjnego Zgromadzenia Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców

W terminie 09-10 czerwca 2023 r. w Szwecji (Uppsala) odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców – Eurodoc Annual General Meeting 2023. Podczas spotkania przedstawiono raport z działalności Eurodoc w kadencji 2022/2023, plany i strategię na nową kadencję, a także wybrano nowy Zarząd Administracyjny, w którego skład weszła doktoranta IV roku SDNS w dyscyplinie: pedagogika, Pełnomocniczka KRD ds. Współpracy Międzynarodowej – mgr Aleksandra Lewandowska.

Serdecznie gratulujemy Pani Magister i życzymy wszelkiej pomyślności w sprawowaniu tak ważnej funkcji !!!