Mgr Aleksandra J. Lewandowska – prelegentką warsztatów pt. „Prawne i etyczne podstawy pracy pedagoga”

Dnia 9 maja 2023 r. mgr Aleksandra J. Lewandowska – asystentka w Zakładzie Twórczej Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB przeprowadziła na Wydziale Prawa warsztaty pt. „Prawne i etyczne podstawy pracy pedagoga”.

Prelegentka przedstawiła problematykę definicji pedagoga, wskazała różnice między nauczycielem a pedagogiem oraz omówiła wymogi formalne, które musi spełnić osoba, która chce wykonywać zawód pedagoga. Dodatkowo, poruszone zostały kwestie przygotowania pedagogicznego i tematyki, która jest realizowana w trakcie kursu.

Pani mgr Aleksandra J. Lewandowska w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej w SDNS UwB w dyscyplinie: pedagogika prowadzi badania na temat: Neuroterapia w resocjalizacji. Założenia teoretyczne – doświadczenia praktyczne – perspektywy rozwoju metody.