Otwarte spotkanie Katedry Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych WNOE-10.05.2023 r. _dyskusja nt. rozpraw doktorskich doktorantów SDNS

W imieniu organizatorów zapraszamy na otwarte spotkanie Katedry Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych, na którym odbędzie się dyskusja na temat rozpraw doktorskich doktorantów SDNS, dyscyplina: pedagogika.

Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej B124 na Wydziale Nauk o Edukacji w dniu 10.05.2023 r. w godzinach od 12:00 do 15:00.

Na spotkaniu będą prezentowane i omawiane koncepcje rozpraw doktorskich Naszych doktorantów. Każdy z prelegentów będzie miał okazję przedstawić swoją pracę, a następnie odbędzie się otwarta dyskusja, w trakcie której wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i wyrażania swoich opinii.

Harmonogram spotkania

12:00-12:45 – mgr Jessica Kristin Nowak – Role społeczne nieletnich dziewcząt z zakładów poprawczych – jakościowe studium pedagogiczne

Promotor: dr hab. Krzysztof Sawicki, prof. UwB

Promotor pomocniczy: dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska

12:45-13:30 – mgr Piotr Więcławski – Ojcostwo w doświadczeniach wychowanków placówek resocjalizacyjnych

Promotor: dr hab. Krzysztof Sawicki, prof. UwB

Promotor pomocniczy: dr Mariusz Dobijański

13:30-14:15 – mgr Anna Łukasiak – Potencjał resocjalizacyjny gier komputerowych na przykładzie gry „This War of Mine” – analiza empiryczna

Promotor: prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński

Promotor pomocniczy: dr Remigiusz Kopoczko

14:15-15:00 – mgr Aleksandra Lewandowska – Neuroterapia w resocjalizacji. Założenia teoretyczne – doświadczenia praktyczne – perspektywy rozwoju metod

Promotor – prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.