Ankieta dla społeczeństwa Studenci i Doktoranci

Szanowni Doktoranci,

zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu realizowanym w ramach projektu „Transfer wyników B + R z uczelni województwa podlaskiego do otoczenia gospodarczo-społecznego„, przyjętym do finansowania w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”:

https://naukads.pl/index.php/151672?newtest=Y&lang=pl

Celem ankiety jest zbadanie świadomości oraz założeń studentów i doktorantów dotyczących funkcjonowania systemu ochrony i komercjalizacji wyników działalności naukowej w toku studiów. Ankieta jest anonimowa.
Jej wypełnienie zajmie ok. 15 min.

Koordynatorki badania:

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
dr Magdalena Rutkowska-Sowa
dr Magdalena Knapp
Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Wydział Prawa UwB