Mgr Weronika Sołkiewicz – prelegentką warsztatów organizowanych w VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

W dniach 13 i 14 kwietnia 2023 r. mgr Weronika Sołkiewicz – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB i mgr Sylwia Łazuk – Wydział Prawa UwB przeprowadziły dla uczniów VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku dwa warsztaty.

Pierwszy z nich, zatytułowany „Co muszę wiedzieć o procesie cywilnym?”, poświęcony był podstawowym informacjom dotyczącym stron postępowania oraz przebiegu procesu cywilnego.

Drugi warsztat, przeprowadzony 14 kwietnia pod nazwą „Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia pracownika młodocianego”, miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat podstawowych praw i obowiązków pracowników młodocianych wchodzących na rynek pracy.

Pani mgr Weronika Sołkiewicz w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej w SDNS UwB prowadzi badania na temat: Dzieci bez opieki w procedurze nadania statusu uchodźcy.