Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Postpandemiczna rzeczywistość. Jak Koronawirus zmienił świat”-12.05.2023 r.

Szanowni Doktoranci /Szanowni Państwo,

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UwB serdecznie zachęca do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Studenckie Koło Filozofii Prawa UwB nt. „Postpandemiczna rzeczywistość. Jak Koronawirus zmienił świat”.

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat wpływu pandemii wywołanej wirusem COVID-19 na m.in.: prawodawstwo państwowe, gospodarkę, rozwój medycyny, a także na inne zmiany zachodzące w państwach i społeczeństwie. Do udziału w konferencji będą przyjmowane również referaty bezpośrednio niedotyczące okresu pandemii, ale przedstawiające np. wieloletnie gospodarcze i społeczne skutki pandemii, postulaty de lege ferenda celem lepszego dostosowania prawodawstwa państw do przyszłych kryzysów, czy też omówienie negatywnych lub pozytywnych efektów Pandemii w perspektywie kolejnych dekad.

PUBLIKACJA
Efektem końcowym OKN będzie wydanie publikacji naukowej (monografii) w wydawnictwie ujętym na liście ministerialnej – Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (I poziom, 80 pkt).

Termin konferencji: 12.05.2023 r.

Miejsce konferencji: Wydział Prawa UwB, ul. Mickiewicz 1, Białystok

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/events/692783845962411/?active_tab=about