Doktoranci SDNS w gremiach uniwersyteckich od roku 2023

Od roku 2023 nasi doktoranci wchodzą w skład następujących gremiów Uniwersytetu w Białymstoku:

Senat UwB – przedstawiciel samorządu doktorantów

mgr Katarzyna Kowalik

Uczelniana komisja dyscyplinarna dla doktorantów

mgr Aleksandra J. Lewandowska

Uczelniana odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów

mgr Konrad K. Bach

Uczelniana Komisja Wyborcza

mgr Dorota Haponiuk

Doktorantom życzymy wielu satysfakcjonujących działań na rzecz UwB.