Mgr Patryk Topolski- prelegentem warsztatów organizowanych przez Studencką Poradnię Prawną UwB

Dnia 16 lutego 2023 r. mgr Patryk Topolski – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku oraz członek sekcji wspierającej Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB przeprowadził warsztaty pt. „Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska kosmicznego”.

Prelegent przedstawił problematykę definiowania przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich oraz delimitacji przestrzeni kosmicznej. Omówione zostały również problemy środowiska związane z działalnością człowieka w kosmosie.

Pan mgr Patryk Topolski w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej w SDNS UwB prowadzi badania na temat: Śmieci kosmiczne – aspekty prawnomiędzynarodowe i instytucjonalne