Nowy Rzecznik Praw Doktoranta UwB w kadencji 2023

Zgodnie z decyzją Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB na funkcję Rzecznika Praw Doktoranta w kadencji 2023 została wybrana mgr Aleksandra Lewandowska – doktorantka IV roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB.

Przypominamy, iż Rzecznik Praw Doktoranta UwB stoi na straży praw doktoranta wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa zakładowego w sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta. Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, zobowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

Rzecznik ma prawo występowania za zgodą zainteresowanego w jego imieniu wobec władz podmiotu prowadzącego studia doktoranckie lub szkołę doktorską.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Doktoranta UwB:
a.lewandowska@uwb.edu.pl