Mgr Monika Winckiewicz – prelegentką warsztatów organizowanych przez Studencką Poradnię Prawną UwB

Dnia 2 lutego 2023 r. mgr Monika Winckiewicz – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku oraz członek sekcji wspierającej Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB przeprowadziła warsztaty pt. „Suplement diety a produkt leczniczy – produkt z pogranicza w świetle ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia” organizowane przez Studencką Poradnię Prawną UwB.

Prelegentka przedstawiła problematykę kwalifikacji produktów z pogranicza oraz wskazała różnice między suplementem diety a produktem leczniczym. Omówione zostały również praktyczne problemy związane z systemem nadzoru suplementów diety.

Pani mgr Monika Winckiewicz w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej w SDNS UwB prowadzi badania na temat: Procedury wcześniejszego dostępu do produktów leczniczych w sytuacjach kryzysowych w Polsce a procedura compassionate use.